Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası | Kenton - Mutfakta Ona Güvenirim!

Türkçe dil

|

ingilizce dil

|

rusça dil

|

arapça dil

|

ispanyolca dil

|

çince dil

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Kenton  çalışanları  olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsuru olarak  kabul ederiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını öncelikle  iş faaliyetlerimiz, toplum, çevre  ve çalışanlarımız  olarak tanımlarız. Sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

  • Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
  • İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
  • Kurumumuzun Etik ve Ahlaki değerlerini tüm paydaşlarımız  tarafından bilinmesine  ve özümsenmesine dikkat ederiz.
  • Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
  • Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlü olduğumuzun bilinci ile davranırız.
  • Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
  • Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
  • Resmi Kurumlara karşı olan yasal yükümlülüklerimizi tam olarak ve zamanında yerine getiririz.

 

 

Faruk Yıldız

Genel Müdür

14.12.2015